Ny, fin skola i Dalhem färdig.

Gammalt projekt förverkligat.

I förgrunden på detta flygfoto ses den nya Dalhemsskolan.

Efter om- och tillbyggnad står nu Dalhems skola färdig. Skolbyggnadsprojektet i Dalhem som företagits i två etapper gällde först två lärarbostäder — de blev färdiga 1950 — och nu senast själva skolan. Därmed har ett projekt som varit aktuellt i 30 år blivit förverkligat.
I det gamla skolhuset, byggt år 1886, inrymdes tidigare två lärosalar, kommunalrum och två lärarbostäder, berättar kyrkoherde Ingemar Björck, ordf. i den byggnadskommitte som tillsattes då storkommunreformen trädde i kraft 1 jan. i år. På 1930-talet byggdes lärarbostäderna om till endast en botstad och moderniserades då också.
1944-1945 tog skolbyggnadsprojektet fart och fortskred sedan under diverse förhandlingar med arkitekt, entreprenörer etc. 1947 fattades beslut om uppförandet av den nya skolan och i början på 1951 erhölls byggnadstillstånd. Ritningarna till skolan har gjorts upp av stockholmsarkitekten Gustav Holmdahl och var färdig i god tid. Emellertid fick dessa ändras en smula då civilförsvarsstyrelsen fordrade att skyddsrum byggdes. Omsider kom emellertid bygget igång och under tiden fick klasserna flytta ut dels till bygdegården, dels till missionshuset och gamla småskolan som kommunen inköpt. Fr. o. m. höstterminen i år flyttade man tillbaka, då hade nämligen byggarbetet framskridit så långt att undervisningen inte stördes.
Utrymmena i den nya skolan är ändamålsenliga och väl tillvaratagna. Man har använt den gamla skolans struktur men i övrigt är allt nytt. Grunden schaktades ur så att där nu ryms pannrum (oljeeldning) och diverse förrådsrum samt skyddsrum. Vid den ena gaveln har en tillbyggnad på sju m gjorts och här fick man i nedre våningen ett klassrum och i den övre lärarrum, toalett och bibliotek, det senare centralbibliotek för hela Dahems kommun. Den elektriska utrustningen är helt ny — det fanns dock ellyse tidigare — och hela inredningen är f. 5. ny. I nedre vånj.ngen finns nu fyra stora lärosalar och ,i en särskild tillbyggnad toaletter och i den övre lokaler för skolkök och barnbespisning. Köket till detta klarar 25 portioner. Kostnaderna för den nya flotta skolan uppgår till 290.000 kr.
Ritningarna har som tidigare nämnts utförts ay. arkitekt Gustav Holmdahl, Stockholm, vilken f. ö. också ritat lärarbostäderna, konstruktionerna för värme och sanitet ingenjörsfirman Gilbert Hansson, Visby, och elprogrammet har utförts av igenjörsfirman Lennart Träff, Visby. Huvudentreprenör för bygget har varit Yttergren & Söner, Visby.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *