Den kurs i rationell maskinmjölkning

och djurvård på Lövsta lantmannaskola som anordnas av Gotlands SLU-distrikt i samarbete med Centralföreningen nu på onsdag och torsdag synes samla stort intresse, men ännu finns några platser kvar båda dagarna för ytterligare deltagare. Samma program följs båda dagarna, och onsdagen är avsedd för deltagare från södra häradet och torsdagen för deltagare från norra häradet. Anmälan skall göras helst i dag, måndag, antingen till SLU:s distriktsexp., tel. 2104 Visby, eller till Bengt Pettersson, Alva, tel. Hemse 142 b, där också nödiga upplysningar kan erhållas.

Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.