SKOGSAUKTION

Auktion åt utstämplad skog tillhörande DALHEMS PASTORAT hålles lördagen den 13 dec. å nedanstående platser och tider:
Bygdegården i Bara kl. 9.30: 281,9 kbm i 12 poster från Hörsne prästgård och Bara annex.
Gamla skolan i Dalhem kl. 12.00: 47,5 kbm i 2 poster från Hässelby komministerboställe och 222,9 kbm i 3 poster från Dalhems prästgård.
Halla skola kl. 13.00: 106,4 kbm i 6 poster från Halla annex.
Stämplingslängderna finnas tillgängliga hos skogliga biträdena A. Kellgren, Snovalds i Hörsne, Verner Pettersson, Räkarve i Dalhem, och A. Pettersson, Tule i Halla, samt på pastorsexp. i Dalhem.
Dalhem den 5 dec. 1952.
PASTORATSKYRKORADET.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.