Lokalstyrelse

för folkbildningskursen i Visby tillsattes i går kväll vid ett sammanträffande med ombud för organisationer inom bildningsarbetet. För FCO invaldes Hilmer Åkerberg, för Bildningsråden Olof Ljunggren, för NTO Nils Nilsson, för de kristna organisationerna L. G. V. Löfqvist, för IOGT fru Nannalisa Wessman, för Folkbildningsförbundet Lennart Svedberg och för ABF Valter Jansson.
Kursen kommer att få ungefär samma yttre ram .som man haft under tidigare år, men man kommer att växla med föreläsare och vidare skall man ägna en avdelning åt religiösa frågor. Anmälningar till kursen skall göras via organisationerna, en ordning som nu praktiseras för första gången inom folkbildningsförbundet.

Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.