Gotländsk bästeman har anhållits i pråmdrama.

En 22-årig gotländsk sjöman, som är bästeman ombord på en av Transportbolagets pråmar sitter sedan lördagskvällen anhållen såsom misstänkt för dråpförsök mot 22-årige kocken Einar Sigfrid Helgesson från Örebro, som tros ha kastats överbord. Denne saknas nämligen efter ett våldsamt uppträde i samband med spritförtäring ombord på pråmmisläpet, som låg till ankars för storm i Kullabodaviken utanför Öregrund.
Fyra man av pråmarnas besättning anhölls på lördagskvällen och var i förhör hela söndagen. Samtliga berättelser är motstridande och alla nekar till att ha haft med kocken försvinnande att göra. Bästemannen är den huvudmisstänkte men förebär tillfällig minnesförlust.
Polisundersökningen visar att man sökt dölja spåren efter händelsen ombord.
Det var berättelsen av en 14-årig son till en av de i Öregrundsdramat misstänkta som gjorde att polisen på söndagen kunde släppa fadern, skeppare på den ena pråmen, tillsammans med dennes bästeman. Pojken var den förste som bröt besättningarnas kompakta motstånd och berättade på ett, som det föreföll polisen, ärligt och delvis kontrollerbart sätt om vad som hade hänt.
Pråmsläpet var enligt ST på väg till Norrland från gotländsk hamn men på grund av tilltagande vind gick man i torsdags in i Öregrundsviken och pråmarna ankrade där sida vid sida, ungefär 75 m från land. Under kvällen träffades besättningen, de båda skepparna, bästemannen och kocken nere i en av kajutorna för att dricka kaffe. Var och en tog då och då en klunk ur sina spritbuteljer och kocken påstod att han hade en riktig »dunderblandning». Bästemannen blev bjuden på några klunkar, fick våldsamma magplågor och trodde att han skulle dö. Detta blev upptakten till dramat och ett vilt slagsmål mellan kocken och bästemannen vidtog. Kocken rusade ut på däck, men snavade och greps av bästemannen som lyfte honom över relingen ned mellan pråmarna.
Kocken blev sedan uppdragen i halvdränkt tillstånd av två andra och fördes till sin hytt. En del uppgifter pekar på att han lagts in där, men sedan har han på obekant sätt försvunnit och där går berättelserna i sär.
En version är att kocken på grund av sitt spritpåverkade tillstånd fått landgångsförbud men att han då kastat av sig kläderna och sökt simma i land. Kockens kläder låg utspridda på däcket, när de första polismännen kom ombord. Något som emellertid pekade på att allt inte stod rätt till var att indicier förstörts av besättningen.
Detta ledde till att riksmordkommissionen tillkallades och hade hela besättningen i förhör under lördagen och söndagen. Man satte också i gång med draggning efter den försvunne utan att vinna resultat och idag skall man sätta fart med detta arbete på nytt med hjälp av sju man ur statspolisen och en draggningsspecialist från hamnpolisen i Stockholm.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.