FBU-fälttävlan för klass I går om.

I söndags hade Gotlands befälsutbildningsförbund anordnat sin årliga fälttävlan i trakten av Kräklingbo. Alla befälsföreningar var representerade och deltagarantalet glädjande stort.
Trots lovande väderleksutsikter blev vädret det nu vanliga med regn och dis, vilket inverkade menligt på tävlingens genomförande. Den planerade kartläsningen utomhus fick inställas och i stället ordnades en inomhuskartläsning. Den genomsura terrängen gjorde fria orienteringens bana i klass I synnerligen svårsprungen. Flera deltagare tvingades bryta. Mot slutet av tävlingen trodde en kontrollant att de återstående tävlande hade brutit och drog in kontrollen. Inom 20 minuter anlände fem tävlande dit. Nu får klass I gå om, förmodligen i vår. Till dess kanske det slutat regna!

Resultat:
Klass II (deltagare 35 år och däröver), 11 deltagare: 1) B. Bonde, Norra Gotlands bf, 30,8, 2) K. Svanborg, Klinteortens bf, 57,0, 3) H. Rumin, Södra Gotlands bf, 84,2, 4) B. Nordlander, Gotlands luftbevakningsförening, 87,0.
Grensegrare (i för båda klasserna gemensamma grenar):
Fältskjutning kpist: L. Hansson, Klinteortens bf, 45 p. (av 50 möjliga).
Handgranatkastning: B. Bonde, Norra Gotlands bf, 13 träff. (av 16 möjliga).
Kompassmarsch (klass II): K. San-borg och B. Bonde, 0 fel.
Fri orientering (klass I): R. Pettersson, Klinteortens bf, 106 min.
Samtidigt var skolskjutning om nyuppsatt vpr avseende 10 skott med tre vapen (gevär 300 m, kpist 100 n1 och pistol 30 m) mot 10-ringad tavla anordnad. Med hänsyn till det dåliga vädret nåddes mycket goda resultat.
Resultat: 1) L. Hansson, Klinteortens bf, 262 poäng (gevär 81, kpist 92, pistol 89), 2) R. Nilsson, Östra Gotlands bf, 259 poäng (90, 85, 84), 3) B. Johansson, Östra Gotlands bf, 258 poäng (93, 81, 84).
I skolskjutningen deltog 18 skyttar.

Gotlänningen
Tisdagen 28 oktober 1952
Nr 250

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.