Födde och döde i Visby.

FÖDDE:
Sjökaptenen Johannes Söderströms son, målaren Albert Petterssons son, smeden Edvard Jakobssons son, arbetaren Ernst Bergströms dotter, landsbruksingeniören Ernst Berggrens dotter.

DÖDE:
Snickaren Karl Gustaf Forsberg 82 år, 1 månad, 10 dagar.

LYSNING
till äktenskap emellen första konstapela vid Kongl, Gotlands artillerikår Karl August Landin och Hildur Petersdotter.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.