Visby Biografteater

i ordenshuset vid Mellangatan Förevisningar af lefvande bilder, såväl allvarliga som komiska.
Söndagar: 6,15; 7,80: 845 e. m.
Hvardsgar: 7,15; 8,80 e. m.
PROGRAM
fr. o. m. den 4 t. o. m. den 6 jan. 1907.
En snobbs första försök som automobilförare, komisk.
Alpbestigning.
Resan till en stjärna.
Den omvändå världen.
Desertören, en bild ur lifvet.
Generalens cykel och kalfaktorn, komisk.

Musik af Goodtemplarsextellen.
Måndsgen den 7 jan. 4 program.
Entré: 1:sta plats 50 öre, 2:a plats 35 öre,
3:e plats 25 öre. Barn: 1:sta plats
35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.