Slutauktion.

I anseendo till fastighetens förskljning låta arfvingarne efter eflidne landtbrokaren P. Andersson vid Stenstagu i Stenkyrka genom offentlig auktion, som förrättas torsdagen den 10 rästkommarde Januari och börjar kl, 9 f. m., försälje: 1 skåp, 1 akänk, 1 galsbord och flera andra bord, 2:ne soffor, sängar, 1 symaskin, kommoder. 1 1/4 dussin stolar, kistor, 1 stormarel, legg- och träkär, 1 dussin nysilfverskedar, koppar-, jära- och blecksaker, glas och porslin, 1 separator. Bäogkiäder såsom bolster, kuddar och täcken, diverse linnevsror, bättre och skmre mattor, 3:ne bra draghästar, däraf den Jena sto, 1 treårig unghäst, 4 st, goda mjölkkor, 1 kvigs, 1 ungtjur, 5 st, yngre svin, 10 st, höns, vsgaar, kälkar, 1 släde, foderbäckar, sättare, plogar, barfvar, 1 åvingsmaskin, 1 beckelsemaskin, 1 vindmaskin, 1 hästräfsa, smides- och snicksreverktyg, bandredskap, teredda hudar och skion, spannmålssäcksr, 2 par selar, hästtäcken grimmor och ryktdon, 550 kilo hvete, 950 kilo råg, 3,000 kilo korn, £00 kilo batre, 100 kilo ärter, 1 parti blandsäd, 100 tupror potsig, 5000 kilo korrbalm, 8,000 kilo hafrehalm, 10 häcker x, 1 större stack rågbalm, 10,000 prima takspån, 1 parti bilder och diverse virke m. m. m. m.
Af mig godkände inropare erhålla arstånd med betalningen till I Augusti, andra betala vid anfordran.
Stenkyrka den 27 December 1906.
Oskar Lindgren.

Gotlänningen
Fredagen den 4 Januari 1907
N:o 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.