Uttfärdade patent.

(Meddelande från Stockholms patentbyrå),
30 Juli.
Nr 225 Eneroth, Karl, 6 år å mekanisk förvandlings- eller reduktionstabell.
Nr 226 Hunebelle Jules, 9 år å för uppbärandet af telegraftrådar afsedda foboryped
Nr 227 Kjellberg, M., 10 år å sätt att behandla säd och bereda densamma till bröd.
Nr 228 Koechlin, H. och Witt, Otto N., 6 år å sätt att framställa färgämnen.
Nr 229 Löwener, Valdemar, 4 år å sätt att åstadkomma formar för gjutning.
Nr 230 Lyon, M., 8 år å förbättringar af apparater, för rengöring af mjöl och andra malningsprodukter.
Nr 231-Manhes, P., 10 år å förbättringar i sättet att framställa koppar ur kopparmalmer.
Nr 232 Miller, F. Norton, 9 år å filtreringsoch knutfångareapparat.
Nr 233 Nanudin, Lanrent och Schneider, Joseph, 9 år å sätt att åstadkomma rening af sprit.
Nr 234 Roed, Paul, 5 år å rensningsapparat för handkrafr.
Nr 235 Sandelin, J. V. 8 år å mätningsoch kontrollapparat för mätning af våta varor.
Nr 236 Weng, J., 7 år å vingställ för spinnrockar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.