Varpa

Kommunalanställda tog ”Lilla korpens” vpr. för alltid.
Tävlingen om den s. k. ”Lilla korpen” (med sten utan tag) gick i går i Krookska dungen. Fem korporationer, Kommunalanställda, Transport, Byggnadsträ, Livsmedel och Grov & Fabriks, ställde upp. Järnvägen var för dagen förhindrad ställa upp. Varje korporation ställer i denna tävling upp med fem tremannalag, vilka möts korporationsvis på en kula. Man tävlar om ett vandringspris, som uppsattes 1939 och för vilket reglerna är att den korporation som först har fem inteckningar i vpr tar det för alltid. Genom sin seger i går fick Kommunalanställda sin femte inteckning och tog därmed vpr. för alltid. De närvarande korporationerna beslöto emellertid att gå i författning om att skaffa ett nytt vpr. att tävla om, liksom att uppmana flera korporationer att ansluta sig till tävlingen.
Resultat: 1) Kommunalanställda, 13 vinster, 7 förluster, 2) Livsmedel, 11 vinster 9 förluster, 3) Grov & Fabriks, 10 vinster, 10 förluster.
Omedelbart efter ”Lilla korpen” vidtog en extratävling, vilken tillgick så att samtliga närvarande lottades ihop i tremannalag. Dessa senare möttes sedan i en vanlig utslagstävling. Man kunde tro att rena kanonlag skulle lottas ihop på detta sätt, men jämnheten lagen emellan jävar detta påstående. Här gavs och togs med samma strålande gemyt, och den som förlorade var lika glad ändå, ty han hade fått uppleva varpans tjusning.
Prislistan fick följande utseende:
Klass I: 1) Gustav Hallin, J. Wahlberg, K. A. Gabrielsson, 2) Sven Loqvist, E. Sandin, Gunnar Pettersson, 3) Adolf Berggren, Rune Nyberg, Emil Nilsson, 4) Folke Fredin, Harry Friberg, Helge Eriksson.
Klass II: 1) Knut Andersson, Herman Larsson, Artur Björkman, 2) Edvin Nilsson, G. Åhlström, Ragnar Jansson, 3) A. Nannsjö, Erik Lundberg, Karl Aronsson.
Klass III: 1) Sten Karlström, Folke Pettersson, Karl Pettersson, 2) Olof Olin, Bernh. Gardell, Holger Lundell.
Klass IV: 1) Nils Ekengren, Einar Kristiansson, Henning Nyberg.
Enskild trösttävling: 1) Gustav Karlsson, 2) Gösta Bergström, 3) Sture Nilsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *