Sedan besvär av N. E. Garnström

anförts över den av Länsstyrelsen den 6 juni 1946 fastställda byggnadsplanen för Ljugarns samhälle, enär vid utläggande av gator i närheten av Ljugarns fiskehamn hänsyn ej skulle tagits till trafiksäkerheten, lämnas vederbörande markägare tillfälle att före den 8 januari 1947 till Länsstyrelsen inkomma med yttranden över besvären. Handlingarna hållas intill samma dag tillgängliga hos ordföranden i Ardre sockens kommunalnämnd Arvid Ardgren, Eksta.
Visby i landskansliet den 21 december 1946.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *