Landsbygden. Lau.

LAU.
I missionshuset i Lau hade därvarande missionsförsamling i torsdags afton anordnat skördefest. Tillslutningen var god. Efter unison sång predikade evangelist Arne Sundvall, varpå under ledning av past. B. Edw. Persson, skreds till försäljning av skördealster, bokverk m. m. Resultatet blev kr. 167, efter platsens möjligheter gott. Kaffe serverades avgiftsfritt. Missionshögtiden avslutades med sången: ”Frälsare, tag min hand etc.” samt bön av Sundvall.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *