Jordfästningar.

— F. stenarbetaren Johan Emil Fägerstens sista färd, som ägde rum i Fleringe den 6 dec., blev en ståtlig och gripande hyllning till den bortgångnes minne.
Gästerna samlades i lantbr. Arne Kihlens hem vid Utöja, där kaffe och förfriskningar intogs. Därefter begav man sig till den avlidnes närbelägna hem, där prosten Anders Hedwall höll en andaktsstund. Enär kyrkan, på grund av pågående reparation ej kan användas som gudstjänstlokal, hade kyrkogårdsporten på ett synnerligen förtjänstfullt sätt anordnats som gravkapell.
Den högtidliga akten inleddes med ps. 549: 1. Prosten Anders Hedwall höll därefter ett anslående griftetal, vari hen bl. a. berörde den bortgångnes livsgärning. Akten avslutades med ps. 549: 2. Många vackra kransar smyckade båren. Den bortgångnes syskon hade sänt en vacker krans med blågula band, som nedlades av prosten Hedwall. Med några hjärtevarma ord framförde prosten Hedwall syskonens och den avlägsna hembygdens sista hälsning.
— Stoftet efter hemmansägaren Hugo Nilsson, Stenstu i Bro, jordfästes i torsdags i kyrkan sedan en andaktsstund hållits i hemmet. Den högtidliga jord-fästningsakten, som omslöts med sorgemusik ooh psalmsång, förrättades av kyrkoherde E. Ihrmark, som även höll griftetal. Efter gravsättningen på kyrkogården nedlades en vacker gärd av kransar och blommor. Tal hölls av den bortgångnse son, predikant Klas Nilsson, Burs. Till sist lyste officianten frid över vilorummet. Efter jordfästningen följde en minnesstund, varvid enligt den avlidnes önskan en insamling gjordes till Europahjälpen.
— I Väskinde kyrka jordfästes i lördags 78-åriga Hilda Stenbom från Fole.
Samling skedde i sorgehuset vid Nors i Väskinde, där kyrkoherde Ihrmark höll en andaktsstund innan färden ställdes till kyrkan. Kistan inbars i templet under sorgemusik, varpå sjöngs ps. 586: 1. Officianten, kyrkoherde Ihrmark, höll därefter ett jordfästningstal och förrättade begravningsmässan efter den vanliga ritualen, varpå ps. 586: 5 spelades och kistan bars ut för att sänkas i familjs. graven. Bland kransarna märktes en från Fole församling. Denna nedlades av kyrkoherden, som därvid uttalade ett tack på församlingens vägnar för den avlidnas mer än 50-åriga gärning som skolstäderska i Fole. Slutligen lyste kyrkoherden frid över graven.
— I lördags vigdes stoftet efter hem mansägaren Konrad Bolin, Burge i Dalhem, till griftero i närvaro av en talrik menighet. Samling skedde i sorgehuset och före avfärden till kyrkan hölls en andaktsstund under kyrkoherde Ingemar Björcks ledning. Med kantor Ivar Stenqvist vid orgeln spelades vid intåget i kyrkan ps. 41: 2-4 och i griftetalet utgick of ficianten, kyrkoherde Björck, från Luk. 12: 40. Efter detsamma sjöngs ps. 45: 6-8 och efter begravningsmässan ps. 42: 4-5.
En myckenhet kransar och blommor hade sänts till graven, däribland några av officiell karaktär. Kyrkoherden nedlade en krans från Dalhems kyrkoråd och framförde därvid en hälsning från det gamla kyrkorådet med gamle kontraktsprosten Gustaf Rouser i spetsen. Vidare lade lantbrukaren Ivar Johansson, Halfoser, ned en krans från Dalhems sparbank och lantbrukaren Gustaf Björkqvist en från Slitegårds kvarn- och sågförening. Som avslutning sjöngs ps. 425: 6 och till sist lyste kyrkoherden frid över griften.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *