Fru Lina Duse avliden.

I en ålder av sjuttiofyra år avled i morse på Visby lasarett änkefru Lina Duse, Visby. Den bortgångna var född vid Skota i Lojsta som dotter till lantbrukaren Jacob Smith och var sedan 1927 änka efter grosshandlaren Albin Duse i Hemse, med vilken hon ingick äktenskap år 1895.
Under de många åren i sudermetropolen gjorde den nu avlidna sig allmänt känd och uppskattad för sitt hjärtegoda väsen. Ett 10-tal år efter makens frånfälle flyttade fru Duse till sin ena dotter och svärson i Sörmland, och vistelsen där varade i cirka 5 år innan hon för 3 år sedan bosatte sig i Visby, närmare bestämt vid Skrubbs. Hälsan har mestadels stått henne bi, men under de sista åren har klenheten gjort sig märkbar och krafterna varit i avtagande och åderförkalkning åtföljd av blodpropp ändade denna varmhjärtade människas liv.
Ännu åtta dagar i söndags hade fru Duse främmande, vars gästfria värdinna hon själv var, hemma på Skrubbs. Den så hastigt bortgångna var först och främst en hemmets och barnbarnens tillgivna vän. I övrigt var hon konstnärligt anlagd med vävning som specialitet, vilket inte minst visat sig vid utställningar på Gotlands hemslöjd.
Som närmast sörjande står tvenne döttrar, svärsöner och fyra barnbarn. Dottern Elsa är gift med ingenjör Nils Lindblad, direktör för Siemensbolaget i Stockholm, och dottern Margit är gift med köpman Eric Lindahl i Visby, vars hem också var fru Duses under de sista levnadsåren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *