Från våra gotländska bygder. Träkumla.

TRÄKUMLA.
Logen Folkets Lycka av I O G T höll söndagen den 24 november en ofentlig fest i Träkumla metodistkapell. Festen inleddes av folkskollärare F. Gauffin, vilken hälsade de närvarande, ett femtiotal personer, välkomna. Härefter följde deklamation av hr Ragnar Lindgren samt sång, varefter soldathemsföreståndare M. Walld6n höll ett intressant föredrag över ämnet: ”Är nykterhetsfrågan aktuell”. Efter detta följde ett omväxlande program bestående av solo- och duettsång samt deklamation av ett flertal av logens yngre medlemmar. Till lantbrukaren Ivar Magnusson överlämnades diplom för 25-årigt medlemskap i Godtemplarorden. Willy Jonasson, Visby, lämnade en kort orientering om IOGT:s Folkuppbåd. Folkskoll. Gauffin avslutade den stämningsfulla festen med några ord, och till sist sjöngs Lundegårds ”Fosterlandet”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *