Dödsfall Bror Julius Bourgström.

Min älskade make min rara lilla pappa Sjökaptenen Bror Julius Bourgström född på Gotska Sandön den 4 juli 1895 insommade stilla och fridfullt i dag efter ett tåligt buret lidande. Djupt sörjd och saknad av oss, moder, broder, övrig släkt och många trofasta vänner.
Stockholm den 6 dec. 1946.
AINA
Åsa
Mor.
Torsten och Ellen.

Till evig tid jag hör dig till
Och vill ej mer begära.
Så tag mig, led mig, som du vill,
Ditt namn, o Gud, till ära.
Jordfästningen äger rum i Stora gravkoret å Norra kyrkogården måndagen d. 16 december 1946 kl. 3 e. m. Enligt den avlidnes önskan kunna i stället för eventuella blommor bidrag lämnas till Svenska Sällskapet för räddning av skeppsbrutne.
Meddelas endast pet detta sätt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *