Visby stads anstalters för yrkesundervisning

årsredogörelse har nu utkommit av trycket.
Av densamma framgår bl. a., att under året i yrkesavdelningen för handel inskrivits 50 lärjungar, av vilka 32 voro kvarvarande vid årets slut. För lärlingskurserna för hantverk och industri äro motsvarande siffror resp. 39 och 24, i särskilda kurser för äldre 36 och 26, i yrkesskolans ämneskurser 28 och 13 samt i verkstadsskolan för möbelsnickeri resp. 11 och 10 elever. I hela anstalten har under året inskrivits 151 lärjungar, av vilka 94 voro kvarvarande vid årets slut.
Vid slutet av arbetsåret avgingo från sina lärartjänster ingenjör Max Hepke efter 45 terminer samt ingenjör L. Å. Bergström och kamrer John Cedergren efter vardera 34 och 16 terminer vid skolan.
Verkstadsskolan har under arbetsåret försålt elevarbeten för 20,854 kr. och utdelat 5,681 kr. i flitpengar till eleverna. I statsstipendier tilldelades anstalten ett belopp på 2,275 kr, att av skolans styrelse fördelas bland elever i verkstadsskolan.
Gesällprov ha under året utförts av Ingemar Pettersson, Tingsås, Henry Söderlund, Visby, och Gunnar Winqvist, Visby, och fotografier av de vackra arbetena finnas återgivna i redogörelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *