Visby Röda korskrets med kår.

Den tredje och sista repetitionskursen för hemskyddssamariter å 10 timmar har påbörjats den 15 september. I dessa kurser ha omkring 160 personer deltagit och deltaga. Enligt annons i dagens tidning börjar fredagen den 24 september en förberedande kurs (i olycksfallsvård) å 26 timmar. Kursavgift 3 kr. Lokal blir Gamla S :t Olof. Till denna kurs äro alla för Röda Korset intresserade välkomna, män som kvinnor. Lägsta ålder 16 år. Efter genomgången godkänd kurs berättigas elev till inträde som aktiv Röda Kors-man eller kårsamarit, vilket sker medelst antagningskort. De disponibla erhålla placering vid mobilisering antingen på sjukhus eller vid allmänna luftskyddets sjukvårdstjänst. Kåren hoppas på stort deltagareantal, enär stora behov föreligga för rekrytering av personal. Efter förberedande kurs följer allmän kurs under vintern, vilken avslutas med provtagning för sjukvårdsmärket. Beroende på intresset kommer för Röda korsmän och kårsamariter att eventuellt startas en första och andra befälskurs, dessutom en orienteringskurs. Anmälningar till förberedande kursen kan ske till kårledarna, distriktssköterskan Margareta Seilitcz, tel. 2204 eller rödakorsfänrik Fred Holmgren, tel. 1627.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *