Tillkännagivande

Härmed kungöres, att Johan Alfons Svensson i Hangvar hos Länsstyrelsen anhållit om tillstånd att med stationsort vid Snäckers i Hangvars socken för en lastautomobil (max. last 2,920 kg.) inom länet bedriva beställningstrafik för godsbefordran.
Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 1 oktober 1943; och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag till Länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
Visby Landskansliet 23 sept. 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *