Stadsbudstaxa för Visby stad.

Länsstyrelsen har på framställning av magistraten i Visby och efter hörande av statens priskontrollnämnd fastställt ”Stadsbuds-taxa för Visby stad”. Betalning till stadsbud utgår antingen efter kurs eller efter tid. Som ex. kan nämnas, att för uppdrag utan börda eller med börda av högst 5 kg. utgår betalning med 75 öre och för uppdrag med börda som väger mera än 30 men icke mera än 75 kg. 2 kr. Vid betalning efter tid betalas för varje påbörjad halvtimme 2 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *