Staden Ragusa och ubåtsbasen Augusta ha intagits.

Nya framgångar för de allierade. — Axeln samlar sig.

Karta över Sicilien.
Bilden visar ett allierat trupptransportfartyg i konvoj och en
specialbyggd landstigningsbåt med trupper i Medelhavet.

Alger. (TT fr. Reuter.) Det allierade högkvarteret meddelar: Engelsmännen och kanadensarna erövrade idag Ragusa samt Florida väster om Syracusa. Ragusa ligger 20 km. från sydkusten och Florida 11 km. väster om Syracusa.
Även staden Augusta har intagits.

Hamnen och dockorna i Augusta äro oskadda.
London. (TT fr. Reuter.) Från det allierade högkvarteret i Nordafrika meddelas officiellt, att förlusterna vid erövringen av staden Augusta voro obetydliga. Hamnen och anläggningarna där äro oskadade.

Anfallet sättes nu in mot Catania.
Alger. (TT fr. Reuter) I det allierade högkvarteret i Nordafrika meddelas att brittiska styrkor landstigit på stranden nära Catania.

Axelns motanfall väntas bli kraftigare.
London. (TT fr. Reuter.) Algerradion meddelade på förmiddagen i dag: ”Striden blir allt våldsammare. Man väntar, att axelns motanfall skola bli kraftigare. Amerikanarna rycka fram öster om Gela efter att ha avvisat nya motanfall.”

5,000-tonnare lastad med stridsvagnar sänktes.
Berlin, 14 juli. (TT från DNB.) Vid den oavbrutna kampen mot den allierade landsättnings- och tillförselflottan utanför Gela på Sicilien tillfogade de tyska bombplanen invasionstrupperna ett mycket svårt slag De anföllo en med tunga stridsvagnar fullastad 5,000-tonnare, som efter två tunga bombträffar bröts itu och sjönk på kort tid med sin dyrbara last.

Häftiga strider utkämpas kring Florida.
London, 14 juli. (TT från Reuter) Algerradion meddelar att häftiga strider ägt rum mellan brittisk-kanadensiska styrkor och starka tyska förband efter erövringen av Floridia.

Inga förstärkningar över Messinasundet.
Washington, 14 juli. (TT från Reuter.) Enligt här föreliggande rapporter har axelns ansträngningar att föra över förstärkningar från fastlandet till Sicilien till stor del tillintetgjorts genom de allierades flygaktivitet. Talrika soldater och mängder av materiel har gått till botten med sina fartyg under färden över Messinasundet.

Axelanfall med stridsvagnar vid Gela slogos tillbaka.
London. (TT.) Reuters korrespondent i Alger, Denis Martin, telegraferar: Erövringen av Ragusa och Palazzolo har gett de allierade kontrollen över alla betydande vägar i detta viktiga område. De häftigaste striderna rapporteras från den amerikanska fronten öster om Gela.
Det bekräftas, att ett axelanfall med stridsvagnar i det amerikanska avsnittet öster om Gela slagits tillbaka med förluster för axeln. De stridsvagnar som hittills förstörts där äro av franskt ursprung.
Läget längre in i det område, där amerikanarna gått till anfall, är fortfarande förvirrat, men verkar tillfredsställande, sedan ett andra beslutsamt motanfall slagits tillbaka.

Flygburna trupper i försvararnes rygg.
Washington. (TT fr. Reuter.) Enligt vad man förklarar i kretsar, som stå krigsdepartementet nära, erövrades flygfältet vid Ragusa av infanteri, sedan flygburna trupper skaffat sig kontrollen över det. Många isolerade grupper av de allierades flygburna trupper operera på guerillavis bakom axelns linjer och förstöra kommunikationsleder, vålla allmän förvirring och sätta sig i besittning av militära anläggningar.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 14 juli 1943
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *