Ryssarna storma längs hela fronten mot tyska linjerna.

En tysk pansardivision rycker fram till motangrepp på fronten vid Ore.

Göra inbrytningar, men kunna icke överflyga motståndarnes ställningar.
Berlin. (TT fr. DNB.) Internationales Informationsbüro meddelar om läget på östfronten: Den ryska ledningen hade på torsdagen tydligen för avsikt att även till priset av de högsta offer tilltvinga sig en framgång genom att sätta in alla till förfogande stående anfallskrafter på huvudbrännpunkterna av östfronten. Från Kubanbrohuvudet till Orelsektorn samt långt uppe i norr vid Leningrad stormade från tidigt på morgonen till skymningen starka ryska skytteförband med kraftigt pansarunderstöd mot de tyska linjerna.
Ryssarna satte även in flera hundra bomb- och pansarvärnsflygplan. Trots det stora uppbådet av tunga stridsmedel och personal lyckades fienden dock ingenstädes bryta det tyska försvarets kraft och överflygla de tyska linjerna. Där på några ställen smärre lokala inbrytningar uppnåddes kunde dessa under snabbt insatta motstötar antingen rensas eller avreglas med så god verkan, att ryssarna på inget ställe blevo i stånd att draga någon operativ nytta av dem, Som en sammanfattning kan sägas att gårdagens strider satte det tyska försvaret på det högsta provet hittills under sommaren. Men samtidigt medförde striderna även mycket betydelsefulla avvärjningsframgångar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *