Ofog på Södra kyrkogården.

Under senaste tiden har det förekommit, att småpojkar tagit sig orådet före att hemsöka huvudsakligen Södra kyrkogården och där lägga beslag på de blommor, som placerats i vaser vid gravarna. Blomstren ha därefter de små ”vildarna” kastat omkring lite varstans, och dessutom ha de roat sig med att flytta vaserna från sina platser.
Det skedda får väl tillskrivas rena oförståndet hos småpojkarna, men ofoget måste ju stävjas, och vi vilja därför rikta en hövlig maning främst till föräldrar, att de må se till pojkarna och upplysa dem om det förkastliga i att beröva de avlidnas grifter de prydnader, genom vilka de anhöriga velat hedra minnet av de bortgångna.
Skulle några av de små bytingarna bli tagna på bar gärning, så få de givetvis vara beredda på, efterräkningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *