Landsbygden. Garda.

GARDA.
Missionsföredrag. Garda besöktes i lördagskväll av Svenska missionsförbundets missionär i Kina Gustaf Tonnet, som därvid talade vid ett möte i missionshuset inför en ganska god publik. Mötet inleddes av hr Herman Larsson, och därefter talade missionär Tonnér utgående från 1 Tim. 6: 12. Tal. besvarade i sitt föredrag frågan ”Varför missionera vi” och framhöll, att bevekelsegrunderna för verksamheten kunna vara olika, men endast kärleken till Gud och hans verk är grund, som håller. Tal. lämnade även skildringar från arbetet i Kina, där han varit även sedan kriget började där och sedan missionsstationerna kommit under japanskt inflytande, och det framhölls, att svenskarna f. n. äro nästan de enda som kunna få verka därute enär Sverige står i vänskapsförhållande till de olika stridande parterna, ett förhållande som förpliktar och uppfordrar oss att än mer ställa oss till Guds förfogande. Efter föredraget uppbars ett missionsoffer, som inbragte 27 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *