Landsbygden.

LJUGARN.
Missionsmöte hölls under god tillslutning av besökare i missionshuset.
Mötets ledare, predikant Knut Hedman,, hälsade välkommen med orden i Upp. 21 där det talas om ”Den, heliga staden” och yttrade några djupgående sanningar i anslutning härtill. En sån grupp, där juniorer från fem socknar voro representerade, sjöngo till detta den vackra sången ”Din jaspismur du gyllne stad”. Vacker och känslig sång utfördes också av en damkör. ”Mästaren är här och kallar dig till sig” var ämnet för den allvarliga och väckande predikan, som hölls av predikant Em. Olsson. Gripande skildra, de tal. en händelse från Norrland, som påvisade hur en brottsling blev kallad till Mästaren och fick nåd och förlåtelse.
Ljugarns Luth. Syförening gjorde det allra bästa då det gällde den timliga förplägnaden i det att de bjödo på extra gott kaffe och bröd. Under mötets lopp förekom rikligt med sång och musik, vilket blev ett givande inslag i högtiden och förhöjde stämningen. En kollekt upptogs till förmån för Gotl. Missionsförenings verksamhet.
Mötet avslutades av predikant Hedman med ett bibelord och Välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *