Kungörelse.

Förre kontorsskrivaren Göthe Härde har på grund av en denna dag ingiven ansökan försatts i konkurs vid rådhusrätten i Visby. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda stad å rådhuset härstädes den 26 oktober 1943 klockan 10 f. m. Bevakningar, i två exemplar, böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 6 november 1943. Kungörelser om konkursen skola införas i tidningen Gotlands Allehanda. Konkursdomarens postadress är Rådhuset, Visby.
Visby rådhus den 27 september 1943.
KONKURSDOMAREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *