Kinamissionär på Gotlandsbesök.

Svenska Missionens i Kina missionär Selfr. Eriksson, vilken hemkom från missionsfältet år 1941 efter en sjuårig verksamhetsperiod på missionsfältet, kommer att besöka en del platser på norra Gotland samt Visby. I Visby hålles mötet i Församlingshuset om onsdag kl. 19,30, där hr E. talar över ämnet ”Glimtar från Mittens rike”. Föredraget belyses med skioptikonbilder.

Hr Eriksson företager denna resa
på uppdrag av Soldaternas Vänner i Stockholm i sammarbete med Gotlands Soldatmissonssällskap. Vi hänvisa till annons i dagens tidning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *