Gotlands kustartilleriförsvar.

I sina anslagsäskanden för nästa budgetår har marinförvaltningen upptagit 282,000 kr. för tillbyggnad av kanslihus till Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår och 22,500 kr. till komplettering av manskapsmäss. Vidare ha upptagits 82,100 kr. till utvändiga ledningar, 16,800 kr. till planering av vägar, 76,000 kr. till beklädnads- och persedelförråd, vidare 20,600 kr. till komplettering av arrestlokal, 41,700 kr. till komplettering av förläggningsbyggnader och baracker, 97,000 kr. till splittersäkert kabelförråd och 13,000 kr. till komplettering av stängsel kring kasernområdet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *