Fortbildningskursen avslutad.

Har varit givande och intressant.
Den av Visbykretsen av SAF anordnade fortbildningskursen i Visby avslutades på lördagseftermiddagen sedan musikdirektör Åke Nygren, som lett hela kursen, hållit tre föreläsningar och dessutom ett samkväm med kaffe varit anordnat.
De ämnen som underkursen behandlat voro ”Röstvård och röstutvckling” samt ”Välläsningsteknik”.
Kultsen sista föreläsning slutade vid. halv 3-tiden, varefter en kort avslutning ägde rum. Den förrättades av t. f. folkskolinspektör Zetterlund, som framförde ett tack till Visbykretsen och dess styrelse för deras goda initiativ att anordna denna kurs. Sedan han vidare uttalat sin tillfredsställelse över att den lyckade kursen kommit till stånd, framfördes ätt tack även till kursens ledare, musikdirektör Nygren, samt utbringades ett fyrfaldigt leve för densamme. Allra sist sjöngs unisont Du gamla du fria.
Den sålunda nu avslutade fortbildningskursen för de gotländska lärarna och lärarinnorna, vilken som bekant tog sin början på fredagen, har följts med stort intresse av de talrika deltagarna från alla kanter av vår ö. Lokal var Stadshotellets festvåning, vilken under kursdagarna mestadels var fylld till sista plats av intresserade åhörare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *