Födelsedagar.

Sextio år fyller den 10 september löjtnant J. T. Karlsson, I 18:s reserv. Han kom i militärtjänst vid Gotlands infanteriregemente 1902, blev sergeant 1915 och fanjunkare 1924. År 1933 avgick han med pension och har numera en arvodesbefattning. Sistnämnda år utnämndes han till löjtnant i armén,

Femtio år fyller den 10 september komminister Th. Freeman, Göteborg, tidigare i Visby. Han är född i Göteborg och prästvigdes där för Visby stift 1920, tjänstgjorde därefter såsom domkyrkosyssloman och domkyrkoadjunkt här i Visby och var därjämte predikant vid Fristad och kronohäktet samt vid Gotlands sjukhem. Han lämnade Visby 1924 och övergick sedermera till Göteborgs stift.

Femtio år fyller den 12 september styckjunkare J. E. Pettersson, A 7. Han kom i tjänst vid Gotlands artillerikår åt 1913, blev sergeant 1925 och styckjunkare 1934. Femtioåringen har bl. a. tjänstgjort som köksföreståndare och regementsväbel, vilken senare befattning han alltjämt innehar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 september 1943
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *