Carl Lönnquists minne.

Kammaradvokatfiskalsämbetet har godkänt ett av änkefru Anna Augusta Sigfrida Lönnquist, född Holmquist, från Visby upprättat testamente med ett därtill senare gjort tillägg. Enligt testamentet skall 2,000 kr. tillfalla kyrkorådet i Visby att användas till vård och underhåll av vissa gravar. 4,700 kr. skall tillfalla enskilda personer. 100 kr. skall tillfalla blindhemmet i Visby och enahanda belopp slummen i Visby till en liten hjälp åt gamla sjuka. Återstoden skall tillfalla sjömanshemmet i Visby att bilda en fond benämnd ”Carl Lönnquists minne, varav räntan skall användas till hjälp å eller skeppsbrutna sjömän.
L. avled den 11 juni i år utan att efterlämna annan arvinge än allmänna arvsfonden. Behållningen i boet efter henne uppgick till drygt 17,000 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *