Biskopens vedbod som domkapitelshus.

Fasaden åt Drottensgatan Medeltidshuset till höger t. v. skymtar en bit av Åbomska fastigheten.

Fasad åt trädgårdssidan.
Plan av övervåningen med kapitelsalen t. h.
Förslaget till kapitelshus i anslutning till medeltidshuset.

För närvarande pågår arbetet med konservering av det medeltidshus, som går under namnet ”biskopens vedbod”. Som förut nämnts finnes förslag utarbetat till uppförande av en byggnad för domkapitlet i anslutning till den gamla byggnaden, av vilken man i så fall ämnade använda övervåningen för inredande av en sessionssal för kapitlet. Genom tillmötesgående från länsarkitekt Karths sida, han har uppgjort ritningarna till komplexet, är Gotlands Allehanda i dag i tillfälle att visa hur man tänkt sig byggnaden från såväl gatan som trädgårdssidan.
Entrén till domkapitelshuset blir genom den stora porten längst till vänster och på nedre våningen kommer man här in i en stor hall med fönster ända ned till golvet åt trädgården. Till höger från denna kommer man här genom ett kapprum in i domkyrkosysslomannens rum, som samtidigt avses till väntrum, och detta rum har på södra sidan biskopens mottagningsrum och på norra sidan tjänsterum för stiftsjägmästaren.
I hallens södra sida leder en rundtrappa upp till övervåningen, som synes på vår bild. Här möter en genast en rolig detalj: riksantikvarien ville inte att man skulle taga hål på medeltidshusets norra gavel och man har därför i stället lagt en ”svalgång” utanpå husets trädgårdssida, genom vilken intäckta gång man kommer fram till medeltidshusets gamla ingång till övervåningen. Från övre förstugan, där trappan kommer upp, kommer man åt norr genom vaktmästarens rum in i expeditionen, intill vilken ligger ett skrivrum. Åt gatan ligga från söder tjänsterum för stiftssekreteraren, notarie och amanuens samt längst mot norr skrivrum. Fasaden åt gatan-kan möjligen komma att justeras något men man har tydligen strävat efter att göra byggnaden så neutral som möjligt, bygga medeltidshus var det ju längesedan man gick ifrån.
Ritningarna äro i stort sett godkända och kostnadsberäkningarna sluta någonstädes omkring 125,000 kr. men några medel för ändamålet kunna väl knappast påräknas för närvarande. När kriget tar slut och fredliga tider återkomma blir det måhända behov av arbeten och då kan kanske domkapitlet i Visby ha en chans att få sin lokalfråga löst. Tillsvidare får kapitlet väl bo kvar och man får nöja sig med att få ”vedboden” nödtorftigt konserverad, rad, men bara det är ju glädjande nog.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *