Billighetsdag på fornsalen.

I morgonlördag, då man kan vänta, att folk från hela Gotland samlas till Visby på grund av barnens dag, kommer Gotlands fornsal att anordna en billighetsdag, varvid entréavgifterna nedsatts med 50 proc. d. v. s. priset blir 50 öre för vuxna och 25 öre för barn. Samlingarna kommer vidare kl. 11 och 13,30 att demostreras av docent Stenberger och amanuens Svahnström.
Det finns all anledning både för visbybor och ”utsocknes” att i morgon anslå någon timme för ett besök på fornsalen, vilken som bekant har många intressanta saker att beskåda. Och när därtill rundvandringen kan ske under sakkunnig ledning kommer givetvis ett besök att ge än större behållning. Det är säkert många gotlänningar, som inte besett museet sedan de olika samlingarna sist ordnades på ett överskådligt sätt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *