Besparingar och kostnadsöverskridanden på de militära byggnadsanslagen.

I samband med ingivandet av sina anslagsäskanden för nästa budgetår har arméförvaltningen hos k. m :t anmält, att uppgjorda förslag för tillbyggnad av kasernerna vid I 18 och A 7 beräknas kosta 460,000 resp. 449,000 kr. i utförande. Detta innebär kostnadsminskning i förhållande till försvarsbeslutet med. 300,000 resp. 336,000 kr., enär tillbyggnaderna då beräknades kosta 760,000 resp. 785,000 kr. I förhållande till de för budgetåret 1943-44 beräknade medlen skulle det även bli besparingar, nämligen med 145,000 kr. vid infanteriregementet och 191,000 kr. vid artillerikåren. Arméförvaltningen föreslår nu, att dessa besparingar skola få användas till andra byggnadsarbeten vid armen under (löpande femårsperiod. I detta sammanhang anmäles, att den intill 1 juli i år inträffade prisstegringen för arbetena ifråga uppgår till 69,000 vid. I 18 och till 67,000 kr. vid A 7. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *