Axelanfall avskar allierade besättningen i Augusta.

Men efter en halv dags strider återställdes läget.

Catania och Lentine-slätten äro de största slättområdena på
Sicilien, lågt liggande, på vintern översvämmade,
på sommaren en hemvist för malaria.
Bilden visar Bonifica di Lentimi.

London, 15 juli. (TT.) Reuters Brr poudent i det allierade högkvarteret David Brown telegraferar på torsdagseftermiddagen:

Huvudstyrkan av de brittiska trupperna i sydöstra Sicilien ha nått en punkt 6 km. norr om Augusta. Framskjutna avdelningar stå nu i Bruso. Förbittrat motstånd mötte de allierade igår vid Augusta. Tyskarna igångsatte ett motanfall i gryningen mot den isolerade brittiska brigad som höll staden. Vid middagstiden hade läget återställts till de allierades förmån.

Starka axelstyrkor ha marscherat upp.
I den bergiga terrängen mitt inne i sydöstra Sicilien ha engelsmännen flyttat fram sina linjer drygt tio kilometer. Längre västerut har sjunde amerikanska armén ryckt fram drygt sex kilometer varvid den erövrat värdefull terräng samt viktiga flygfält norr och nordväst om Ragusa. Huvudstyrkan vid kusten fortsätter sin framryckning, men starka tyska styrkor, stödda av stridsvagnar och artilleri, Ha marscherat upp.

General Guzzoni, överbefälhavare för de italienska styrkorna på Sicilien.

Stöten vid Augusta det första allvarliga motanfallet.
Gårdagens motanfall vid Augusta var det första allvarliga motanfall, som de tyska trupperna satt i gång under detta fälttåg. Det började i daggryningen. Genom att bana sig väg ända till kusten alldeles söder om hamnen isolerade tyskarna hela den brittiska garnisonen, som redan befann sig i staden, och förbittrade strider rasade, innan tyskarna drivits tillbaka och samband.
åter upprättats med de brittiska truppernas huvudstyrka.
Efter att slagit tillbaka och omintetgjort fiendens första försök att hejda offensiven ryckte de brittiska förtrupperna fram längs kustvägen.
Alla tecken tyda på att tyskarna här ha vida starkare styrkor till sitt förfogande och att de komma att kämpa förtvivlat för att hålla Cataniaslätten.
Staden Melilli några kilometer sydväst om Augusta föll i går, och sedan britterna nu ryckt fram något över sex kilometer — varunder de mötte det hittills kraftigaste motståndet — stå de nu i den lilla staden Bruso.

Flera byar ha besatts.
New York. (TT från Reuter.) NBC:s korrespondent uppger på torsdagseftermiddagen att de allierade intagit byarna Lentiti och Carlentini som äro belägna mellan Augusta och Catania.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *