23,000 man behövs till skogen.

Den senast verkställda inventeringen av arbetskraften vid brännvedsförsörjningen, som avser förhållandena vid augusti månads början, visar att ytterligare 23,594 man behövas i skogarna. På Gotland sysselsattes 26 man med ved-avverkningar och behövdes ytterligare 59, av vilka 49 inte kunde anskaffas av avverkarna själva. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *