Vårens sista konsert.

Visby konsertförening hann i går med ännu en konsert, innan sommaren kommer på allvar, vilket vittnar vackert om den livaktighet, som denna förening fått i sitt nya rekonstruerade skick. Samarbetet har tydligen varit befruktande mellan de många goda krafter, både militära och civila, som samlats under hr Mehlers taktpinne.
Gårdagens program var hämtat ur den klassiska musikrepertoaren och den modernaste av kompositörerna i den internationella samlingen var Grieg, vilken också var den ende, som representerade nordisk musik. Han var företrädd av två lyriska stycken. nämligen ”Herdegossen” och ”Trolltåg”, av vilka i synnerhet det sistnämnda med sina originella och humoristiska ljudeffekter var ett publikstycke av det populära slaget.
Först på programmet stod emellertid Haydn med sin symfoni nr 85 B-dur, vilken genom sin mäktighet och sina rena linjer genom de skiftande satserna både imponerar och tjusar. Efter Adagiovivace följde här en lyrisk romans och en sirlig menuett, innan det hela avslutades i finalens sammanfattande ackord. Det var programmets tyngdpunkt och till denna symfoni anslöt sig sedan de övriga numren.
Närmast följde Beethovens Romans op. 50, där konsertföreningens gäst Folke Reinholdson fick tillfälle att visa sin skicklighet som violinist och orkestern skickligt beledsagade.
Den andre solisten för kvällen var musikfanjunkare The Helander, som gjorde ett mästerprov som klarinettist i Webers Coneertino op. 26.
Till slut följde som ett slutnummer med pukor och trumpeter Meyerbeers ”Kröningsmarsch” ur operan Profeten, där orkestern fick tillfälle att släppa på för fullt, och ta ut hela den mäktiga massverkan, som stycket kräver.
Publiken var omkring 150 personer, vilket väl får anses vackert så här på försommaren. Men det var alldeles påtagligt, att den var stormförtjust över det skickliga och kultiverade utförande, som det väl avvägda programmet erhöll. Applåderna växte och växte, ju längre det led i programmet, och blevo alltmer entusiastiska. Till slut hyllades också hr Mehler med blommor.
Konsertföreningen kan med god tillförsikt komma igen i höst.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *