Svenska brandkårernas riksförbunds konsulentmöte

hölls på fredagen under ordförandeskap av kapten Erik Gillner, Stockholm. Konsulenter från så gott som landets samtliga län hade infunnit sig. Man diskuterade bl. a. frågan om brandkårernas bensin samt vidare brandkårernas deltagande i släckningen av skogseldar.
I sammankomsten deltager bl. a. brandchefen Carl Lindström, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *