Sudergutar till Hemse på söndag!

Deltag i medborgarfesten!
Vid medborgarfesten i Hemse på basarplatsen i samband med Sudervallens dag komma red. Herman Stolpe, Björlingkvartetten och skådespelaren Gunnar Sjöberg att medverka. Festen tager sin början kl. 8 e. m. Vid festplatsen finnas listor utlagda för tecknande på försvarslånet. Vi förmoda att uppslutningen av medborgare från södra Gotland skall bli storartad.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *