Scoutchefens besök.

Programmet för Scoutchef Bernadottes tredagarsbesök på Gotland förefaller nu vara defintivt fastställt, ehuru givetvis smärre ändringar ännu kunna vidtagas. Söndagens program voro vi redan i går i tillfälle meddela, vi upprepa nu att ingen Visby-bo som är scoutvän eller har något intresse för ungdomen av i dag och dess strävan, bör underlåta att närvara vid ungdomsgudstjänsten i Domkyrkan kl. 17,00.
På måndagen far scoutchefen till Slite, där det blir ett kort tal kl. 10,30 och där han kommer att stanna till kl. 12, då färden går vidare till Fårösund. Kl. 20 anordnar sedan Bunge scoutkår en högtid i Bunge kyrka. Tisdagen ägnas Scoutfrämjandet och på kvällen kl. 18,30 anordnas en scouthögtid i Stenkyrka kyrka, varefter avfärden sker med ordinarie fastlandsbåten kl. 21. Det är till slut bara att hoppas att folket Ute i bygderna, som scoutchefen besöker, går man ur huse för att höra honom klarlägga sina synpunkter på scoutrörelsen. Som bekant händer det ju inte varje år att scoutchefen besöker Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *