Ringa nederbörd.

Nederbördens mängd utgjorde för riket i dess helhet blott 62 proc. av den normala, enligt vad som framgår av Meteorologisk-hydrografiska anstaltens nu framlagda majsammandrag. Blekinge län hade ett nederbördsöverskott på 31 proc. I Norrbottens, norra delen av Kalmar och i Kristianstads län var mängden inemot den normala, medan alla, övriga län uppvisade avsevärda underskott. Nederbördsfattigast voro Uppsala samt Göteborgs Bohus län med blott 1/4 av normal mängd.
Ifråga om Gotlands län har medelnederbörden befunnits uppgå till 11 mm. mot normalt 27,2 mm., d. v. s. man har fått 40 proc. av normal mängd. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 juni 1940
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *