Rättegångssaker.

Svea hovrätt
har med avslag å ändringsyrkande från föreningen Th. Rönström fastställt Visby rådhusrätts utslag den 27 mars i år att ogilla framställt yrkande om åläggande för ing. G. O. Svensson i Visby att till föreningen utge 309 kr. Gemensamt med Svensson hade A/B. Rönström & Bährne utfört en elektrisk installation hos en handlare i Isum, varefter olika uppfattning uppkommit mellan leverantörerna om ersättningen för deras prestationer. Föreningen, som numera innehar bolagets rätt, ansåg sig ha fordran hos ing. Svensson. Domstolarna finna emellertid detta icke vara fallet.

Stölderna vid Gävle—Dala järnväg.
Gävle, 31 juli. (TT.) För de omfatVande stölderna vid Gävle—Dala järnväg har på tisdagen utslag meddelats. Extra stationskarlen G. Myhrberg dömdes till ett års straffarbete, chaufför K. G. A. Pettersson dömdes till tio månaders straffarbete samt handelsresande S. R. Johnsson dömdes till tre månaders straffarbete. De övriga inblandade dömdes en del till straffarbete, villkorligt, samt de övriga till dagsböter. Värdet av det stulna uppgick till omkring 8,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *