Några skytteböcker.

Sveriges frivilliga skytterörelse under åttio år 1860-1939. Av Vilhelm Wahlquist. 328 sid. 320 bilder. Inb. i linneband 7: 50. Nordisk Rotogravyr.
På Nordisk Rotogravyrs förlag har utkommit ett bokverk, som är alldeles särskilt förbundet med det nu rådande tidsläget och därför ägnat att tilldraga sig den stora allmänhetens speciella intresse. Bokens titel är ”Sveriges frivilliga skytterörelse under 80 år 18601939” och har till författare apotekare Wilhelm Wahlquist, som icke blott varit med om att skapa ”Det frivilliga skytteväsendets organisation” utan även i 50 år varit ledamot av Skytteförbundens överstyrelses verkställande utskott och därav i 48 år dess sekreterare.
Genom de senaste årens fruktansvärda världshändelser, och särskilt genom erfarenheterna från vårt broderland Finlands hjältemodiga kamp, har den personliga skjutskicklighetens nödvändighet än mera framträtt, och därmed har också den frivilliga skytterörelsens betydelse för vårt försvar trängt in i det allmänna folkmedvetandet.
I det föreliggande historieverket har författaren, efter att i korthet ha redogjort för skarpskytterörelsens insteg i vårt land och sagda rörelses upphörande, steg för steg följt det frivilliga skytteväsendets daning och utveckling under dess första halvsekel. Om detta verk torde först av allt kunna sägas, att det är en verklig på fakta grundad historia. Det är en källskrift uppbyggd på protokoll och handlingar ur Skytteförbundens överstyrelses arkiv. Innehållet är synnerligen omfattande, vilket framgår genom en axplockning ur det rikhaltiga sak- o. personregistret. Arbetet avslutas med en större artikel över skytteväsendets nuvarande ställning.
Priset för boken är Kr. 7: 50, varav en krona går till Skytteförbundens överstyrelse att användas till pris vid propagandaskjutningar.

Fältsport 5. Skytte. Av K. A. Larsson. 72 sid. Rikt illustrerad. Pris 1 kr. KF:s förlag, Stockholm.
Av de populära småskrifterna om fältsport har nu senast kommit en bok om skytte, författad av den kände mästerskytten K. A. Larsson, Stockholm.
Under fältsportens banår har skyttet sin givna plats, säger förf. i inledningen, men det intar där en särställning därför att det inte kan bedrivas hur som helst utan man måste foga sig efter gällande säkerhetsföreskrifter och system. Sedan förf. presenterat 1860-talets skytte redogör han i korta drag för den revolution inom skyttet som apotekare Wahlquist åstadkom på 90-talet och vilken inverkan världskriget fick på skytterörelsen.
Med instruktiva bilder och trevligt skriven text ger han nybörjaren många goda råd, både tekniska och andra. En serie bildtexter lyder som följer: Tänk inte på priserna — ängslas inte för markeringen — utan tag det lugnt och gör ditt bästa — även om frun eller fästmön ändå inte är riktigt nöjd.
Så småningom får läsaren lära sig ytterligare viktiga fakta och en del finesser i både fält- och skolskytte. Mästerskytten talar populärt om kulbanor, riktmedel, ammunition, figurer och markering och den som verkligen omsätter de gåda råd boken ger har stora utsikter att kunna bli en verksam kraft i folkförsvaret. En förstklassig skrift både vad det gäller innehåll och utstyrsel.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *