Måndagen var en relativt lugn dag för England.

Tyska flygvapnet ägnade sig åt spaning och kontroll av stridsverkningarna.

Tyskt bombplan typ Heinkel He III fotograferat från ett plan av
samma typ.

Berlin, 19 aug. (TT. fr. DNB.) På måndagsmiddagen uppstodo mindre flygstrider på några punkter i södra England. Tyska spaningsplan eskorterade av jaktmaskiner utförde s. k. väpnad spaning. För att ernå bättre observationer flögo de tyska spaningsplanen på liten höjd över södra England och kunde utan hinder taga värdefulla fotografier. Maskinerna flögo på stor höjd över engelska Kanalkusten där Spitfireplan sökte bilda en spärr. Endast i enstaka fall lyckades de brittiska Jaktplanen inveckla de tyska i strid. Vid Ramsgate iakttog man hur två engelska flygplan skötos ned och ett tredje störtade brinnande i havet.

Under natten hade däremot angreppen varit livliga.
Berlin, 19 aug. (TT. fr. Deutsches Nachrichtenbiäro.) Tyska flygplan visade sig i dag i närheten av Bristolkanalen för att kontrollera verkan av de tyska bombänfallen i natt och i går. Ett stort antal flygplan sattes in, ty över flera platser på den brittiska ön ägde starka nattanfall rum, varunder de tyska flygarna bombarderade viktiga militära och industriella anläggningar. De tyska spaningsplanen fotograferade flygplatser, luftvärnsställningar, ballongspärrar, tankanläggningar, hamnar och trafikanläggningar.

Tyska och engelska förlustsiffror för söndagen.
Berlin, 18 aug. (TT. fr. DNB.) Tyska krigsmaktens överkommando meddelar: Fiendens förluster under söndagen uppgingo till 147 plan. Av dessa nedskötos 124 i luftstrider och 23 förstördes på marken eller bragtes genom luftvärnseld att störta. Dessutom förstördes 33 spärrballonger. Trettiosex tyska flygplan ha icke återvänt.
London. (TT. fr. Reuter.) Flygministeriet meddelar: De fullständiga rapporterna över söndagens flygstrider visa att 141 fientliga plan förstördes. 126 skötos ned av våra jaktmaskiner, 13 av luftvärnet och 2 av , strålkastaravdelningar. 22 av våra jaktplan gingo förlorade men 10 av förarna äro oskadda.

Även Liverpool hemsöktes på söndagen.
Berlin, 19 aug. (TT. fr. DNB.) De tyska bombplanens anfall i går träffade talrika viktiga brittiska försvarsanläggningar. Öster om London förstördes en stor tankanläggning och talrika flygplanshallar samt åtskilliga flygplan på marken.
Ytterligare flyganfall företogos mot flygplatserna vid Liverpool och Pembroke i Wales, där man konstaterade kraftiga eldsvådor och fullträffar. Även i Kent fälldes bomber i Chatham, Newhaven och Eastbourne. Explosioner iakttogos tydligt. I Norwich blev flygplansfabriken svårt skadad. Fartyg, dockor och hamnanläggningar anfölos framgångsrikt i Milfordhaven och Swansea vid Bristolkanalen samt i Bournemouth och Weymouth vid Engelska kanalen.

Tisdagsnatten relativt lugn.
Endast sporadiska tyska raider.

London, 20 aug. (TT.) Natten till tisdagen förekommo endast sporadiska tyska raider av liten omfattning. En del hus träffades i mellersta, nordöstra och sydöstra England. Ett mindre antal personer sårades. Blandade spräng- och brandbomber fälldes av flygplan, som antingen flögo ensamma eller kommo i oregelbundna vågor. De slogos tillbaka av luftvärn och jaktplan. Några av planen kastade ned fallskärmar med lyssatser. Vågor av bombplan, som följde efter, skingrades av jaktplanen. De flesta bomber, som fälldes. föllo på öppna platser eller i havet, men en del föllo i bostadskvarter i städer.

Engelsmännen åter på långflygning.
Bombardering i norra Italien och Tyskland.

London. (TT fr. Reuter.) Flygministeriet meddelar i en kommuniké på måndagskvällen: Under den gångna natten fällde våra bombplan ånyo bomber mot de italienska flygmaskinsfabrikerna i Milano och Turin.
Andra flygplan angrepo aluminiumfabrikerna i Bad Rheinfelden och de kemiska fabrikerna i Waldshut i närheten av den. tysk-schweiziska gränsen. Byggnaderna erhöllo fullträffar och sattes i brand.
Flygplatserna i Freiburg och Habsheim i närheten av Mählhausen skadades svårt.
Plan ur kustförsvaret utförde andra framgångsrika anfall mot Boulognes hamn trots intensiv aktivitet från strålkastare och luftvärnsbatterier. Alla våra flygplan återvände.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Augusti 1940
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *