Läroverket.

Inträdesansökningarna till läroverkets begynnelseklasser äro som bekant ganska talrika i år, då vissa betydande lättnader i intagningen tilllämpats. Läroverket har således erhållit tillstånd att inrätta en parallellavdelning till klass 15 och 52 lärjungar, 23 pojkar och 29 flickor, äro redan antagna till denna klass, två sökande skola prövas och ytterligare några lärjungar väntas under höstterminen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *