Klintehamn

Klinte högre folkskola
har idag börjat nytt läsår med upprop. 18 nya elever ha tillkommit och med firutvarande 17 elever utgör hela antabt elever detta läsår 35. En avdelning läsa. i Strandska fastigheten och den andra i en av skolans lokaler, som nu åter ställs till skolans eget förfogande.

Klintehamnsbassarna.
Av vad som framgår av annons i dagens tidning bör resande med Klintehamnsbussarna beakta att avgångstiden fr. o. m. 1 sept. ändras till kl. 16,30 från nu gällande avgångstider, som äro betydligt senare. Vidare utökas turerna på linjen Klintehamn—Hablingbo med två dagar i veckan. Man har också bett oss meddela svårigheterna att numera sätta in reservbussar, varför passagerare endast kunna medtagas i den mån de rymmas i den ordinarie vagnen.

Baptistförsamlingen på platsen
hade en särskild festlighet i torsdags kväll, då den hade glädjen att få hälsa tvenne unga systrar välkomna i församlingen. Dessa voro barn av baptistfamiljer tillhörande församlingen. De blevo intagna enligt församlingens praxis med bön och handpåläggning. Akten leddes av församlingens föreståndare pastor Josef Wiklander som även gav dessa nykomna tänkespråk och uppmuntrande lärdomar. Flera ledde sedan i bön och tacksägelse. Mötet som även hade formen av församlingsmöte beslutade bland annat att ordna till ett större juniormöte andra söndagen i september och till detta inbjuda juniorer både från Silte och Eksta. En insamling till församlingen gjordes som steg till omkring 70 kr. Det i allt goda och välsignade mötet avslöts med firandet av Herrens åminnelsemåltid, varpå följde sång och bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *