Klintehamn.

Den religiösa verksamheten
här har en tid varit ganska, livlig. Under fjorton dagar hölls tältmöten, som leddes av sångarevangelist Vestergren. Efter tältmötena fick baptistförsamlingen besök av pastor Ruben Svedberg från Örebro. Mötet hölls i Salemkapellet, en talrik skara människor deltogo, uppmärksamheten var stor och stämningen god. Pastor Svedberg predikade över Mark. 16: 3-4, stenen som bortvältes. Kvällens kollekt steg till över 50 kronor.
I torsdags hölls det traditionella alliansmötet i kyrkan. Den samlade menigheten uppgick till ett hundratal personer, stämningen var god. Ledare för mötet var prosten G. Sjöberg. Goda tal höllos av pastorerna O. Sollerman och Heldtfeldt. Den förstnämnde talade om ljuspunkter i tidens mörker och den senare över ordet Nåd. Mellan talen förekom sång, både unison och solo. Det alltigenom goda och uppbyggliga mötet avslöts av prosten G. Sjöberg med bön och välsignelsen. Det sista alliansmötet för sommaren hålles i Nya Missionshuset torsdagen den 15 aug.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *