Intressant kurs i Visby.

För kyrklig information och kristen beredskap.
Under veckan den 26 augusti-1 september kommer av Diakonistyrelsen och Missionsstyrelsen i Visby anordnas en kurs för kyrklig information och kristen beredskap, som vad både program och talare beträffar lovar att bli av enastående intresse.
Bland talarna märkes biskop Bengt Jonzon, missionsdirektor A. Bäfverfeldt, studierektor G. Sundqvist, Diakonistyrelsens förste sekr. pastor S. Palm m. fl. Programmet upptager bl. a. följande ämnen för föredrag och samtal: Kristen gemenskap, den kristna beredskapen, Man och kvinna, Församlingens kropp och själ, Världsläget, missionen och Guds rike, Vi tro på Gud Fader allsmäktig m. fl. aktuella och intressanta ämnen. Dessutom kommer vid kursen att hållas en rad gudstjänster och bibelstudier.
Detaljerat program kommer senare att publiceras i pressen och utsändas till pastorsämbetena runt om i stiftet, men arrangörerna vilja redan nu uppmana alla, som därtill ha möjlighet, att helt eller delvis göra sig fria till deltagande i denna kurs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *