Födelsedagar.

Sextio år fyller måndagen den 26 d:s förvaltare Gustaf Stare, tidigare förvaltare vid Gotlands kraftverk, Lörje, numera bosatt i Skåne.
Han är född i Visby, son till grosshandlaren och konsuln John Edward Stare, och anställdes som kamrer vid Bank A.-B. Södra Sveriges kontor i Slite 1911. 1915 blev han kassör vid A.-B. Gotlands kalkverk i Hellvi, en post, som han 1924 lämnade för att i stället bli förvaltare vid bolaget. Efter 25 års tjänst i detta företag pensionerades förvaltare Stare 1 okt. i fjol och erhöll då Patriotiska sälskapets guldmedalj. I våras avflyttade han med familj till Bromölla i Skåne. Plikttrogen och verksam, redbar och vänsäll gjorde hr Stare under sin Gotlandstid sig livligt uppskattad av det företag vari han verkade och förvärvade många vänner här, som bevara både honom, hans maka och det gästfria hemmet på Lörje i kärt minne. Fast han övergivit Gotland för Skåne kommer säkerligen bemärkelsedagen att visa att sextioåringen är ihågkommen på gutarnas ö.

Femtio år fyller på söndag lantbrukaren Albert Johaaison, Larsarve i Roma. Som föreningsman har han blivit allmänt känd långt utanför hemsocknen och han är bl. a. ledamot i styrelserna för centralkassan och Gotlands hypoteksförening. I hemsocknen är han ledamot av skolrådet och hälsovårdsnämnden, ordförande för lokalavdelningarna av jordbrukskassan och GLC, skiftesgodeman m. m. och säkerligen har han många gratulanter att vänta på halvsekeldagen.

Sjuttiofem år fyller på måndag fru Fanny Wallér, f. Snöbohm, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *